Zoeken naar ontslag

   
ontslag
 
Erkend Bemiddelaar basis specialisatie.
Online coaching is ook mogelijk. In B2B ben ik bemiddelaar en teamcoach voor conficten tussen medewerkers op de werkvloer. Voor werknemers coach ik ook met loopbaancheques. Mijn achtergrond: ik ben erkend bemiddelaar en oplossingsgerichte coach met een specialisatie rond onderlinge communicatie en het omgaan met conflicten. Coaching via video call of telefoon. Coaching via video call of telefoon. Coaching aan huis. Coaching aan huis. Stress en spanningen. Stress en spanningen. Nieuw samengestelde gezinnen. Nieuw samengestelde gezinnen. Bereikbaar met openbaar vervoer. Bereikbaar met openbaar vervoer. Dicht bij bushalte. Dicht bij bushalte. Vlot bereikbaar met de auto. Vlot bereikbaar met de auto. Coaching over het internet. Coaching over het internet. Coaching via video call Skype, Zoom e.a. Coaching via video call Skype, Zoom e.a. Groepsbegeleiding in het bedrijf of vereniging. Groepsbegeleiding in het bedrijf of vereniging. Begeleiding in een bedrijf of vereniging. Begeleiding in een bedrijf of vereniging. Coachingspraktijk op afspraak. Prijs voor een consult.
Collectief ontslag - Ten Holter Noordam advocaten. THNA logo. THNA logo. THNA logo.
Er is sprake van een collectief ontslag in de zin van de Wet melding collectief ontslag WMCO als de werkgever het voornemen heeft ten minste twintig werknemers - werkzaam in één werkgebied - binnen een tijdvak van drie maanden te ontslaan. Meer info
uwv
Ontslag Belgium.be.
Opzegging en ontslag. Current Page: Ontslag. Contract van onbepaalde duur COD. In dat geval kan elke partij de overeenkomst beëindigen, mits zij een termijn naleeft waarin de arbeid voortgezet wordt. Dit is de opzeggingstermijn. Meer info over het verbreken van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Contract van bepaalde duur CBD. De partij die de overeenkomst vroegtijdig en zonder dringende reden verbreekt, betaalt een vergoeding aan de andere partij. Meer info over het verbreken van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Kennisgeving van opzegging. De opzegging moet worden verstuurd per aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaarderexploot. De werknemer kan zijn schriftelijke opzegging ook overhandigen aan zijn werkgever, in tweevoud. De werkgever tekent de kopie voor ontvangst.
ontslag
Wat doe ik bij ontslag PFZW.
Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat? Leg me meer uit. Pensioen bij ons. Beeldbelgesprek: afspraak vanuit uw eigen huis.
vaststellingsovereenkomst
22 tips bij ontslag vanwege een reorganisatie in 2022 - 100 GRATIS Ontslaghulp -.
Wat gebeurt er als ik de vaststellingsovereenkomst niet teken? Als u de vaststellingsovereenkomst niet tekent, komt er geen ontslag met wederzijds goedvinden tot stand. Bij ontslag vanwege een reorganisatie, zal de werkgever een ontslagvergunning voor u moeten aanvragen bij het UWV.
aftrekbaar
Redenen voor ontslag.
Ontslag om dringende redenen moet de werkgever direct aan je meedelen als de dringende reden wordt vastgesteld. Uitstel van ontslag is alleen toegestaan als de werkgever eerst nog onderzoek moet doen om te kijken of er inderdaad dringende redenen voor ontslag zijn.
mediation arbeidsconflict
Ontslag Juridisch.nl.
Uw werkgever kan dan ontslag aanvragen via de kantonrechter. Ontslag buiten UWV of kantonrechter om. Uw werkgever kan de arbeidsovereenkomst beëindigen buiten UWV of de kantonrechter om in de volgende situaties: Ontslag tijdens de proeftijd In uw proeftijd heeft u vrijwel geen juridische bescherming.
Ontslag arbeid - Wikipedia.
Het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht kent een aantal ontslagverboden. Zwangere vrouwen krijgen bijvoorbeeld extra bescherming tegen ontslag, evenals leden van de ondernemingsraad of de syndicale delegatie. Onder omstandigheden is ook een ontslag op staande voet mogelijk: een directe beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Effecten van maatregelen ontslag in de Wet werk en zekerheid; Deelrapport Evaluatie Wwz - SEO Economisch Onderzoek.
Door de introductie van de gemaximeerde transitievergoeding is die route voor hen aantrekkelijker geworden. Dat heeft gezorgd voor een sterke verschuiving van ontslag via UWV of kantonrechter naar ontslag met wederzijds goedvinden. Gemiddeld is ontslag niet sneller of goedkoper geworden, al gaat de formele ontslagprocedure via UWV sneller dan voor de Wwz en duurt het korter om met een werknemer tot een schikking te komen.
Ontslag van een personeelslid Moore DRV.
Wij kunnen u bij deze zaken adviseren en tevens samen met onze salarisadviseurs een totaal financieel overzicht opstellen van de kosten die komen kijken bij ontslag. Indien gewenst kunnen wij u volledig ontzorgen, wanneer een dergelijke procedure u wellicht ook emotioneel zal raken en er samen met u voor zorgen dat het soepel en correct verloopt. Meer weten over ontslag?

Contacteer ons