Meer resultaten voor ontslag

   
ontslag
 
Ontslag hulp nodig? Wij helpen u! - Omnius Advocaten.
Onze advocaten en juristen kunnen u voorzien van advies en kunnen samen met u het ontslag ongedaan maken. Ontslag met wederzijds goedvinden. We hebben te maken met een ontslag op wederzijds goedvinden wanneer de werkgever en werknemer het er allebei over eens zijn.
Schorsing en ontslag van rechters Hoge Raad.
Dit kan een lichte maatregel zijn, zoals schriftelijke berisping, maar ook een zware maatregel: strafontslag. Voor al deze gevallen geldt als procedure dat de Hoge Raad de beslissing over schorsing, ontslag of een disciplinaire maatregel neemt op vordering van de procureur-generaal en nadat de betrokken rechter is gehoord. Een rechter kan ook zelf vragen om ontslag.
Ontslag Arbeidsrechter.nl.
Verkrijgen van toestemming door het UWV 3.4.3. Reacties van de medewerker die het ontslag al dan niet met toestemming van het UWV gaan aanvechten 3.4.4. Opzegging contracten van een groep medewerkers: collectief ontslag 3.4.5. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter 3.5.
Ex-waarnemer Scherpenzeel stapt naar rechter over ontslag.
Oud-waarnemend burgemeester Eppie Klein SGP van Scherpenzeel stapt naar de rechter om zijn ontslag als waarnemer ongedaan te laten maken. Tegelijkertijd maakt zijn advocaat bij de Gelderse commissaris van de Koning John Berends bezwaar tegen de gang van zaken rond het ontslag.
Dreigend ontslag - kan ik zomaar ontslagen worden?
In deze periode mag jouw werkgever en jij trouwens ook zonder goede reden de overeenkomst opzeggen. Verder geldt: zolang het contract loopt moet jouw werkgever een goede reden hebben om tot ontslag over te mogen gaan. Is die goede reden er en dreigt er ontslag?
21 tips bij ontslag vanwege een reorganisatie in 2021 - 100 GRATIS Ontslaghulp -.
Als u de vaststellingsovereenkomst niet tekent, komt er geen ontslag met wederzijds goedvinden tot stand. Bij ontslag vanwege een reorganisatie, zal de werkgever een ontslagvergunning voor u moeten aanvragen bij het UWV. Tijdens deze procedure kunt u bij het UWV aangeven waarom u het niet eens bent met het ontslag.
Wat kan een werknemer ondernemen tegen ontslag op staande voet? - Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten.
Bereken de kantonrechtersformule. Wat kan een werknemer ondernemen tegen ontslag op staande voet? Een werknemer die van mening is dat hij ten onrechte op staande voet ontslagen is, moet binnen twee maanden na het ontslag een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.
KHN Ontslag om bedrijfseconomische redenen: een stappenplan.
Ontslag om bedrijfseconomische redenen: een stappenplan. De omstandigheden in jouw bedrijf kunnen reden zijn om ontslag voor een werknemer aan te vragen. Dit noemen we ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wat zijn bedrijfseconomische redenen en hoe gaat zon ontslag in zijn werk?
Bijlage 5D Ontslag PGA.
Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder ziekte mede verstaan gebreken. Het ontslag wordt verleend door het bestuursorgaan dat bevoegd is tot aanstelling in de betrekking.

Contacteer ons